درباره ما

 

شرکت نوفنبر (نوآوران فنآوری برتر) در سال ۱۳۹۵ توسط تعدادی از دانش‌آموختگان دانشگاهی با هدف به‌کار‌گیری دانش نوین مهندسی در صنعت کشور تاسیس گردید. آرمان ما تشکیل مجموعه ­ای نظام ­مند، خلاق و همگام با دانش روز به منظور برطرف کردن بخشی از کاستی­های اساسی صنایع کشور تعیین گردید. در این راستا با توجه به احساس وجود کاستی در زمینه کیسینگ مهندسی و ارایه خدمات وابسته به روش نوین و استاندارد فعالیت خود را به عنوان قدم اولیه (start up) شروع نمود در تعیین محدوده کاری شرکت پارامترهای زیر مد نظر قرار گرفته است.

–         استفاده از کارشناسان فنی و خلاق شرکت در جهت برطرف کردن نیازهای روز صنعت داخلی

–         قابلیت توسعه پایدار از نظر کمی و کیفی

–         بومی سازی فناوری های جدید متناسب با شرایط  و نیازهای کشور و منطقه

–         قابلیت هم گام شدن با صنعت جهانی به منظور ارتباط و تبادل با سایر کشورها