فرم ثبت سفارش هاردکیس

خانه فرم ثبت سفارش هاردکیس
ابعاد داخلی هاردکیس:
وزن مجموع قطعاتی که داخل هاردکیس قرار می گیرد:
ضخامت فوم دیواره:
فوم بسته بندی:
رنگ مورد نظر:
درب:
چرخ:
دستگیره مسافرتی:
تعداد مورد نیاز: