قوانین سایت

خانه قوانین سایت

شرایط و ضوابط

در استفاده از این وب سایت به نظر می رسد که شرایط و ضوابط زیر را مطالعه کرده و با آن موافقت کرده اید:
اصطلاحات زیر در مورد این شرایط و ضوابط، بیانیه حریم خصوصی و اعلامیه سلب مسئولیت و هر یک یا همه توافقنامه ها اعمال می شود: “مشتری”، “شما” به شما اشاره دارد، شخصی که به این وب سایت دسترسی دارد و شرایط و ضوابط شرکت را می پذیرد. “شرکت”، “خودمان”، “ما” به شرکت ما اشاره دارد. «طرف»، «طرفین» یا «ما»، هم به مشتری و هم به خودمان، یا مشتری یا خودمان اشاره دارد. همه شرایط به پیشنهاد، پذیرش و در نظر گرفتن پرداخت لازم برای انجام فرآیند کمک ما به مشتری به مناسب‌ترین روش، چه از طریق جلسات رسمی با مدت زمان معین، یا هر وسیله دیگر، برای هدف صریح ملاقات با مشتری اشاره دارد. نیازهای مشتری در رابطه با ارائه خدمات/محصولات اعلام شده شرکت، مطابق با و مشروط به قانون رایج ایران هر گونه استفاده از اصطلاحات فوق یا کلمات دیگر در مفرد، جمع، حروف بزرگ و/یا او یا آنها قابل تعویض و در نتیجه به یکسان تلقی می شود.

محرومیت ها و محدودیت های سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این وب سایت بر اساس “قوانین رسمی” ارائه شده است. تا حدی که قانون مجاز بداند، این شرکت:
کلیه نمایندگی‌ها و ضمانت‌های مربوط به این وب‌سایت و محتویات آن یا که توسط هر وابسته یا شخص ثالث دیگری ارائه شده یا ممکن است ارائه شود، از جمله در رابطه با هرگونه نادرستی یا حذفیات در این وب‌سایت را مستثنی می‌کند. و/یا ادبیات شرکت؛ و
تمامی مسئولیت در قبال خسارات ناشی از یا در ارتباط با استفاده شما از این وب سایت را شامل نمی شود.